Geneza ustanowienia Dnia Przyjaźni


 

24 marca 2006 roku podczas odsłonięcia Pomnika Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Győr - János Kollár prezes Polsko-Węgierskiego Towarzystwa Historycznego . im.Józefa Piłsudskiego odczytał i wręczył Prezydentom Polski: Lechowi Kaczyńskiemu oraz Węgier Laszlo Sólyom Deklarację:

                   
GYŐRI DEKLARACJA
Győr, dnia 24 marca 2006 r.
 
Tysiącletnia historia i przyjaźń narodu polskiego i węgierskiego jest unikalna w Europie. Nasze narody jak dwa żywe „pomniki” są przykładem bohaterstwa i umiłowania wolności.
Nową epokę XXI wieku zapoczątkowało członkostwo Polski i Węgier w Unii Europejskiej. Zarówno przeszłość, jak i przyszłość nakłada na nas - Polaków i Węgrów - obowiązek, byśmy naszą wspólną historię i przyjaźń napisaną przez najlepszych synów obu narodów zachowali, pielęgnowali i przekazali następnym pokoleniom.Dla realizacji tych celów podejmujemy wspólną inicjatywę by:
-          zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech jeden dzień w roku, 24 marca został oficjalnie uznany jako DZIEŃ PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ i by był corocznie obchodzony;
     
 
Niech nasza wspólna przeszłość historyczna, przyjaźń i wiara będzie siłą kierującą nas ku wspólnej przyszłości!
János Kollár
Przewodniczący
Historycznego Stowarzyszeniaim. Piłsudskiego
 

Prezydenci obu krajów na miejscu słownie poparli tę inicjatywę

  Realizując postanowienia tej Deklaracji Towarzystwo im.Piłsuidskiego wystąpiło oficjalnie do Parlamentu Węgierskiego o uznanie 24 marca za Dzień Przyjaźni Polsko Węgierskiej. 
Inicjatywa ta została opracowana przez Komisję Interpalramentarną i zgłoszona w dniu 15 stycznia b.r. jako wniosek uchwały sejmowej przez Klub Parlamentarny d/s kontaktów polsko-węgierskich .

 Z prośbą o odpowiednią uchwałę Polskiego Ciała Ustawodawczego Polsko-Węgierskie Towarzystwo im. Piłsudskiego zwróciło się do obu Izb Parlamentu Polskiego w październiku 2006 roku w Budapeszcie -  na spokaniu Polonii z Marszałkiem Senatu oraz Sejmu oraz w lutym 2007 roku do Przewodniczącej Polsko—Węgierskiej Grupy Parlamentarnej o wystąpienie z wnioskiem odpowiedniej Uchwały – będącej odpowiednikiem przygotowywanej uchwały węgierskiej 

 

 Jest to data rozpoczęcia nowego etapu w budowaniu wzajemnych kontaktów, czego dowodem jest inicjatywa by takie zjazdy odbywały sie corocznie .

Przyjmując do wiadomości, że 24 marca ma już w Polsce swoje święto życia -zgadzamy się na dzień 23 marca.–"

Zobacz także:

 http://www.pilsudskigyor.pl.tl/

 

.
W uzasadnieniu czytamy:"
Dzień 24 marca - wybraliśmy dlatego ,iż ten wiosenny miesiąc   zawiera wiele dat ważnych dla naszych narodów: m.in. 14 marca urodził się Tarnowianin gen.Józef Bem – bohater węgierskiej wiosny ludów ( 1848-1849) – do dziś najbardziej znany Polak na Węgrzech. 
Nie chcemy wiązać Dnia Przyjaźni z jakąkolwiek datą wielkich wydarzeń-gdyż wszystkie one są bardzo doniosłe, począwszy od unii  personalnych, po  św.Kingę, Jadwigę, Bema ,Józefa Antala i Boglarczyków z II wojny światowej ,aż po rok 1956 i czasy Solidarności . Nie chcemy nikogo pominąć.

Niech Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej będzie zwykłym dniem poświęconym wielkiej przyjaźni narodów 
24 marca 2006 r. - jest to data pierwszego polsko- węgierskiego zjazdu ponad 30 -tu zaprzyjaźnionych miejscowości – ukoronowaniem tego zjazdu było odsłonięcie Pomnika Przyjaźni przez Prezydentów Polski i Węgier.
 
Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=