Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby, każdy z nich
wystrzelił pniem odrębnym i osobnym, ale ich korzenie,
szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi i splątały się, i zrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwoś
ć jednego jest
drugiemu warunkiem życia i zdrowia
Stanisław Worcell

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskie -  pomysł i realizacja.

 

24 marca 2006 roku podczas odsłonięcia Pomnika Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Győr –

János Kollár prezes Polsko-Węgierskiego Towarzystwa Historycznego . im.Józefa Piłsudskiego odczytał i wręczył Prezydentom Polski: Lechowi Kaczyńskiemu oraz Węgier Laszlo Sólyom Deklarację postulującą min.ustanowienie Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

 

GYŐRI DEKLARACJA

Győr, dnia 24 marca 2006 r.

Tysiącletnia historia i przyjaźń narodu polskiego i węgierskiego jest unikalna w Europie. Nasze narody jak dwa żywe „pomniki” są przykładem bohaterstwa i umiłowania wolności.

Nową epokę XXI wieku zapoczątkowało członkostwo Polski i Węgier w Unii Europejskiej. Zarówno przeszłość, jak i przyszłość nakłada na nas - Polaków i Węgrów - obowiązek, byśmy naszą wspólną historię i przyjaźń napisaną przez najlepszych synów obu narodów zachowali, pielęgnowali i przekazali następnym pokoleniom.Dla realizacji tych celów podejmujemy wspólną inicjatywę by:

zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech jeden dzień w roku, 24 marca został oficjalnie uznany jako DZIEŃ PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ i by był corocznie obchodzony;   

 Niech nasza wspólna przeszłość historyczna, przyjaźń i wiara będzie siłą kierującą nas ku wspólnej przyszłości!

János Kollár

Przewodniczący

Historycznego Stowarzyszeniaim. Piłsudskiego

 

Prezydenci obu krajów na miejscu słownie poparli tę inicjatywę

 

  Starania Towarzystwa im.Piłsuidskiego po prawie roku zakończyły się sukcesem – poseł  Parlamentu Węgierskiego  Gabor Hars podjął się realizacji pomysłu  Janosa Kollara zawartego w „ Deklaracji z Gyor „


Inicjatywa :ustanowienia  24 marca Dniem  Przyjaźni Polsko Węgierskiej. została opracowana przez Komisję Interpalamentarną i zgłoszona przez Klub Parlamentarny d/s kontaktów polsko-węgierskich jako wniosek uchwały sejmowej .

H/1862

A Magyar-Lengyel Barátság Napjáról

 

Iromány adatai

Típus

határozati javaslat

Főtípus

határozati javaslat

Jelleg

új

Benyújtva

2007.01.15.

Új/átdolgozott változat

 

Átiktatott változat

 

Régi irományszám

 

Állapot

visszavonva

 

 

Niestety nastąpiły pewne komplikacje, otóż proponowany 24 marca okazał się w Polsce „ zajęty : cytujemy

Węgleńska Magdalena Magdalena.Weglenska@msz.gov.pl

2007.02.22.

 

címzett: pannon-polonia; SADOS; SZERATICS

 

 

Szanowny Panie,

 

       W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące ustanowienia dnia 24 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Departament Europy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazał następujące informacje:

 

Inicjatywa ustanowienia 24 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej została przedstawiona Prezydentowi RP Panu L. Kaczyńskiemu i Prezydentowi RW Panu L. Solyom w trakcie oficjalnej wizyty Pana Prezydenta na Węgrzech 24 marca 2006 r.  Prezydenci obu krajów słownie poprali wówczas to przedsięwzięcie.

Jednakże w opinii Marszałka Sejmu RP Pana Marka Jurka data 24 marca zaproponowana przez stronę węgierską nie może być zaakceptowana ze względu na fakt, iż od 2004 r. na mocy uchwały Sejmu RP w dniu 24 marca obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Życia. Jego założeniem jest pobudzenie do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością za ochronę i budowanie szacunku dla życia. Pan Marszałek jest przekonany, że ze względu na wyjątkowość tego przesłania Narodowy Dzień Życia nie powinien być łączony z innymi wydarzeniami i uroczystościami.

W związku z powyższym Pan Marszałek 15 lutego 2007 r. w trakcie spotkania z Ministrem Spraw Zagranicznych RW, Panią K. Göncz przedstawił propozycję ustanowienia Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w dniu 26 października, tj. w rocznicę pierwszego transportu polskiej krwi na Węgry w 1956 roku. W przypadku wątpliwości strony węgierskiej wobec proponowanej daty Pan Marszałek skłania się ku propozycji alternatywnej wobec projektu węgierskiego - ustanowienia Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w przeddzień proponowanej przez Węgrów daty - czyli 23 marca.

Obecnie oczekujemy odpowiedzi strony węgierskiej na przedstawioną przez Pana Marszałka propozycję.

 

Z wyrazami szacunku,

 

W imieniu Rzecznika Prasowego MSZ,

 

Magdalena Węgleńska

Departament Systemu Informacji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 I nasza odpowiedź:

 

----------Eredeti üzenet----------

Dátum:

2007. február 23., péntek, 15:35:45

Feladó:

"Kollár János"

Tárgy:

 

Címzett:

Magdalena.WeglenskalW.Szanowna Pani

Bardzo dziękujemy za list, który jasno przedstawia stanowisko Sz.Pana 
Marszałka Sejmu. Absolutnie rozumiemy sytuację i w całkowicie 
odpowiadałaby nam data 23 lub 25 marca.

Uprzejmie wyjaśniam, marzec jest miesiącem odsłonięcia pierwszego 
na swiecie Pomnika Przyjazni Polsko-węgierskiej oraz  Pierwszego w 
Historii zjazdu Miast Partnerskich , któego celem jest odnowienie i 
ozywienie tradycyjnych kontaktów.
Nie chcemy wiązać Dnia Przyjaźni z jakąkolwiek datą wielkich wydarzeń-
 gdyź wszystkie one są bardzo doniosłe : począwszy od Unii 
personalnych, sw.Kinge, Jadwigę, Bema itd. az po Józefa Antala, 
Boglarczyków z II wojny Swiatowej az po rok 1956 i czasy Solidarnosci
i nie chcemy nikogo pominąć.
Niech Dzien Przyjazni Polsko-Węgierskiej bedzie zwykłym dniem 
powięconym wielkiej przyjaźni narodów .
Pomysł nasz oparty jest na systematycznym rozwoju tej współpracy, 
zaczynamy od mniejszych miast aby wizyty dostojników zachęcały ich i 
nowych partnerów do spotkań.
Jubileuszowe Zjazdy  ( 5,10 itd.powinny ) odbyć się w 
Warszawie ,Krakowie,Budapeszcie.

Jeszcze raz dziękujemy za odpowiedź,prosimy o zrozumienie dla naszej 
pracy,załączamy pozdrowienia

TH.im.Pilsudskiego
Janos Kollar
wersja polska Urszula Kollar


P.S.Cała koncepcja Dni Przyjazni to dluzszy dokument, tutaj posluzylam 
sie skrótem U.K.

 

W lutym 2007 roku wysłano  list do Przewodniczącej Polsko—Węgierskiej Grupy Parlamentarnej , posłanki Pani Łukaciejewskiej z prośbą o wystąpienie  z wnioskiem odpowiedniego aktu prawnego – będącego odpowiednikiem przygotowywanej uchwały węgierskiej. 

12 marca 2007 parlament węgierski przyjął deklarację uznającą dzień 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, deklarację poparło 324 posłów, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.Analogiczną uchwałę 16 marca 2007 podjął przez aklamację Sejm RP.

zobacz video
Győr:

Debreczyn:
http://www.polonia.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=419:iii-dzien-przyjazni-polsko-wegierskiej-w-debrecen&catid=15:stae-materiayPrzyjaźń zakuta w kamień
Data: 25-04-2006
 Polonia Węgierska

Nie ma chyba wśród narodów świata podobnego przykładu przyjaźni we wspólnej wielowiekowej historii. To zupełny ewenement. Polska i Węgry. Naród polski i węgierski. Praktycznie od powstania tych dwóch państwowości, węgierskiej i polskiej, trwa nieprzerwana współpraca, przyjaźń, a wspólni bohaterowie naznaczają chlubnie historię tych dwóch państw.

Nic dziwnego więc, że Stanisław Worcell tak pięknie wyraził tę wspólnotę: „Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby, każdy z nich wystrzelił pniem osobnym i odrębnym ale ich korzenie, szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi i splatały się, i zrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość jednego jest drugiemu warunkiem życia i zdrowia." Słowa Worcella tak trafnie określają to prawie metafizyczne poczucie wspólnoty losów obu narodów, że zrośnięte korzeniami dęby stały się symbolami tej przyjaźni, teraz również symbolem wykutym w kamieniu.

W dniu 24 marca w Győr został odsłonięty pomnik Polsko-Węgierskiej Przyjaźni. Stanął na placu Bema, czy może być piękniejsze, bardziej godne miejsce na ten obelisk. A wszystko zaczęło się jeszcze w ubiegłym roku, gdy z inicjatywą budowy pomnika wystąpiło Stowarzyszenie Historyczne im. J. Piłsudskiego i Samorząd Mniejszości Polskiej w Győr. W październiku 2005 roku wmurowano kamień węgielny pod pomnik, a tego pięknego aktu dokonali burmistrz miasta Győr, poseł do parlamentu RW József Balogh oraz ówczesny ambasador RP na Węgrzech Rafał Wiśniewski. Pięć miesięcy później w bardzo uroczystej oprawie odsłonięto pomnik, symbol wspólnych losów Polski i Węgier. W uroczystości udział wzięli prezydenci Polski i Węgier, Lech Kaczyński i László Sólyom, przedstawiciele polskiej dyplomacji na Węgrzech z panią ambasador Joanną Stempińską na czele, goście z Polski i Węgier oraz licznie przybyła ze wszystkich zakątków Węgier Polonia.

Autorem pomnika jest węgierski artysta rzeźbiarz, przyjaciel Polaków, Dávid Tóth. U podnóża kamiennych dębów są wyryte słowa Worcella z 1849 roku, wcześniej już tutaj cytowane. Pomnik ten mógł powstać dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli. Polsko- Węgierskiemu Stowarzyszeniu Historycznemu im. J. Piłsudskiego i Samorządowi Mniejszości Polskiej w Győr dzielnie pomagał Polski Konsulat na Węgrzech, Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, miejscowe władze i cała rzesza anonimowych osób, Polaków i Węgrów, także naszych Rodaków z Polski.
Po odsłonięciu i poświęceniu pomnika, János Kollár, przewodniczący Historycznego Stowarzyszenia im. J. Piłsudskiego odczytał deklarację, którą przekazał później prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu - „Tysiącletnia historia i przyjaźń narodu polskiego i węgierskiego jest unikalna w Europie. Nasze narody jak dwa żywe pomniki są przykładem bohaterstwa i umiłowania wolności. Nową epokę XXI wieku zapoczątkowało członkostwo Polski i Węgier w Unii Europejskiej. Zarówno przeszłość, jak i przyszłość nakłada na nas - Polaków i Węgrów - obowiązek, byśmy naszą wspólną historię i przyjaźń napisaną przez Przyjaźń zakuta w kamień najlepszych synów obu narodów zachowali, pielęgnowali i przekazali następnym pokoleniom. Do realizacji tych celów podejmujemy wspólną inicjatywę by:
- zarówno w Polsce jak i na Węgrzech jeden dzień w roku, 24 marca został oficjalnie uznany jako Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i by był corocznie obchodzony,
- powołać Polsko-Węgierskie Biuro Koordynacyjne, którego zadaniem będzie organizowanie Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, koordynowanie współdziałania polskich i węgierskich organizacji cywilnych i społecznych oraz jak najszersze wspieranie kontaktów polsko-węgierskich. Niech nasza wspólna przeszłość historyczna, przyjaźń i wiara będzie siłą kierującą nas ku wspólnej przyszłości!" Prezydent Węgier, László Sólyom w swoim przemówieniu mówił o wspólnych dziejach polsko-węgierskich, o przyjaźni i współpracy między naszymi narodami, o znamiennych momentach i postaciach w historii obu narodów. Powiedział również: „... Podniosła to chwila, stać tu, przed tym pomnikiem. Korzenie tych drzew symbolizują naszą wspólną przeszłość, splatające się gałęzie tych drzew symbolizują naszą wspólną przyszłość."
Prezydent Polski, Lech Kaczyński zabierając głos wyraził wdzięczność pomysłodawcom i twórcom pomnika. „... Jestem bardzo wzruszony dzisiejszą uroczystością, a jako polityk muszę powiedzieć, że ten pomnik będzie wyrazem prawdziwej przyjaźni i prawdziwej współpracy." Uroczystość odsłonięcia pomnika poprzedziło spotkanie przedstawicieli miast partnerskich Polski i Węgier.
Natomiast po zakończonych pod pomnikiem uroczystościach, prezydent Lech Kaczyński spotkał się z Polonią. Tu Prezydent mówił o znaczeniu przyjaźni, która łączy te dwa narody, podkreślając fakt, że Polonia węgierska jest w sytuacji wyjątkowej, ponieważ uzyskuje ogromne wsparcie od kraju, w którym się osiedliła. 

Następnie prezydent Lech Kaczyński za zasługi na rzecz piastowania polsko-węgierskiej przyjaźni, odznaczył Krzyżami Kawalerskimi Orderu Zasługi Rzeczypospolitej: burmistrza miasta Győr Józsefa Balogha, Jánosa i Urszulę Kollárów oraz twórcę pomnika polsko- węgierskiej przyjaźni Dávida Tótha. Zwieńczeniem uroczystości był występ cieszącego się światową sławą Baletu z Győr oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny. W miejscowym Teatrze Narodowym oklaskom nie było końca. Sala teatralna wypełniona była po brzegi.
Bardzo dużo osób z osiadłej na Węgrzech Polonii wzięło udział w tej niecodziennej uroczystości. Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej zapewnił bezpłatny dojazd autobusami, z czego chętnie Polonia skorzystała. Był to piękny dzień, dzień w którym przeplatała się nasza wspólna z Węgrami historia, kultura i wspólna przyszłość.

Iga Zeisky 
 
Statystyka 4 odwiedzający (6 wejścia) odwiedzajmy
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja